Lu fattu te li ṭṭre ppreti / Racconti salentini

Racconto tratto da “Lu Nanni Orcu, papa Cajazzu e altri cunti salentini” di Alfredo Romano. Nardò, Besa, 2008.

di Alfredo Romano

(In basso la traduzione in italiano del racconto)

A ‘nnu paese, ‘na fiata, ia ‘na beddha fèmmana mmaritata ca se chiamava Maria. Vista era mutu tevota e šcia sempre ‘lla chè­sia. Addhai ca lu prete ne zziccàu mmenare l’occhiu a lla Maria, tantu ca ‘nu bellu giurnu, spicciàtu ca ia te messa, la chiamàu te scusu e nne tisse: «Maria mia, te tau centu tucati, basta ca faci begnu ‘na notte cu tte ṭrou sula sula ‘ccasa toa.»
La Maria pe’ llu scornu se nde scappàu senza ddice nu’ isti, nu’ asti e nnu’ bonasera. E ccu nnu’ sse senta maisiasignòre tire te­quistupassa, pijàu bàscia a mmessa a nn’addha chèsia. Ma puru cquai lu prete ne zziccàu mmenare l’occhiu a lla Maria, tantu ca ‘nu bellu giurnu, spicciatu ca ia te messa, la chiamàu te scusu e nne tisse: «Maria mia, te tau tocentu tucati, basta ca faci begnu ‘na notte cu tte ṭrou sula sula ‘ccasa toa.»
«Cce mmalesorte àggiu rricapitàtu,» tisse la Maria, «mo’ man­cu messa me pozzu vitire cchiùi.»
E ttuccàu ntorna ccàngia chèsia la Maria. Ma foe lustessu­capiace, ca cquai lu prete anzi ne prumise ṭrecentu tucati, e a rretu llu prete se ṭruau puru lu sacristanu. Ca ne tisse: «Iu suntu cchiù ppoerieddhu, Maria mia, e te pozzu tare sulamente quaranta tucati.»
Mo’ la Maria a llu paese nu’ ttenìa addhe chèsie cu bàscia: ca se l’ia passate tutte. Allora ne vinne la stizza e šciu e spumpàu tut­tu a llu maritu. Quistu, a pprimu mumentu, se mise ccastimare scuddhàndu Gesucristu, la Vergine e ttutti li santi te lu paratisu, tantu ca la Maria cchiùi se dispiacìu, ma poi pensàu bonu cu pprufitta te l’occasione cu sse busca quarche ssordu. E nne tisse a lla Maria: Mujère mia, sai cce ffanne? Vane e ddinne a lli preti, ma puru a llu sacristanu, cu pprepàranu li tucati e ccu bègnanu pe’ stasera. A quiddhu te centu tucati, tinne begna alle nove; a quiddhu te to­centu, alle dece; a quiddhu te ṭrecentu, alle undici; lu sacristanu a menźanotte. Tie ne apri la porta e nne tici cu sse spójanu e cu spéttanu, ca poi a llu restu ci pensu iu.»
E ffoe cusì ca la mujère scìu e sse mise t’accordu cu lli ṭṭre ppreti e ccu llu sacristanu, cu bègnanu a quiddh’ore ca n’ia tittu lu ma­ritu.

Mia nonna materna Maria Neve De Blasi (Neviano 1889-Collemeto 1983) che mi raccontò “Lu fattu te li ttre ppreti”. Qui mia nonna si trova nel giardino dietro casa mia a Collemeto. La ritrassi nel 1983, un anno prima che morisse all’età di 94 anni.

Alle nove te la sera, sai? tuzzàu ‘lla porta lu primu prete: «Ci ete?» tisse la Maria.
«Maria, iu suntu, àprime.»
«Trasi, ṭrasi,» tisse iddha «me l’hai ndutti li centu tucati?»
«Sine, comu nu’ tte l’àggiu ndutti: ècculi, beddha mia! beddha mia!» ne fice lu prete.
«Chianu… chianu!» se parau la Maria «cu nnu’ nne senta ciujèddhi. ‘Ntantu vane e sténdite susu llu canapé. E spòjate ca mo’ vegnu.»
E llu prete se spujàu e sse stise susu lu canapé, spettandu la Ma­ria: ca quiddhu mo’, fiju miu…, nu’ bitìa l’ora no?
A ddhai, però, e nnu’ mboi ca se sentìu tuzzare ‘lla porta?
«Ci ete?» ntorna la Maria.
«Iu suntu, Maria, marìtuta suntu.»
«Uuùh, sorta mia, marìtuma ete!» tisse la Maria critandu cu lla senta lu prete. «Marìtuma, sorta mia!»
«Cce-àggiu ffare, cce-àggiu ffare!» zziccàu ddire lu prete, ‘źànduse te lu canapé tuttu culinutu comu stia.
«Sa’ cce fanne, cristianu miu? Vane e scùndite ‘rretu a quiddhu patu te tàccari sotta lu jettu. Ca ci marìtuma va tte vite cquai… su’ dduluri!» E llu prete scìu e sse scuse ‘rretu lu patu te tàccari.
‘Ntantu lu maritu nsistìa: ttu-ttú! ttu-ttú!
«‘Nsomma, Maria, vo’ mme apri, sì o no? Àggiu mmenare la porta ‘n terra?»
«None, sta begnu, maritu miu, sta begnu tte apru, na!» E nne aprìu.
«Nci vulìa tantu cu mme apri?»
«Maritu miu, ma cce ssi’ benutu ffaci a st’ora? Nu’ mm’eri tit­tu» critandu mo’ cu lla sente lu prete «ca ìi butu šcire fore tuttu stanotte?»
«Sine, ma àggiu ddumare lu furnu cramatina mprima, e mm’àggiu šcerratu mme pìju ‘na frazzata te legna te inṭra ccasa.»
«Maritu miu, ma propriu moi eri benire?»
«E quandu se no? T’àggiu tittu ca àggiu ddumare lu furnu e cca me sérvanu li táccari.»
Ddhu pòuru prete, scusu sotta lu jettu, ‘ntantu, sentendu lu maritu, s’ia fattu comu ‘na coculeddha. E quandu lu maritu mise la capu sotta lu jettu cu sse pija ‘na frazzata te legna, e nnu’šciu bitte ddha ssotta ddhu sangu te prete? Addhai mo’ t’ìi ṭruare!
«Beh, e cce ggh’ete ca faci qua ssotta a ‘st’ora a casa mia bruttu porcu!» E cusì tte lu defriscàu bonu bonu te mazzate e ccu nna cagge ‘n culu lu mbarcàu ddha ffore. Lu prete, ca stia culinutu, pe’ llu scornu scìu e sse nfilàu sotta a ‘nnu ṭraìnu, cu nnu’ ssia lu vite ciujèddhi.

Quandu se fìcera le tece, ‘rriàu lu secondu prete.
“Ttu-ttú!”
«Ci ete?».
«Maria, iu suntu.»
«L’hai purtati li tocentu tucati?»
«Sine, l’àggiu purtati.»
E ffice cu ṭṭrasa, se nferràu li tocentu tucati e nne tisse cu bàscia inṭru ‘ll’addha stanza cu sse spòja e cu lla spetta susu llu canapé. E llu prete, ca nu’ bitìa l’ora puru iddhu, fucendu sciu sse spòja. Addhai ca tuzzàu ntorna lu maritu.
«Ci ete?»
«Marìtuta suntu, Maria, àprime.»
«Uuùh, sorta mia: marìtuma ete! Sai cce ffanne?» ne tisse a ‘llu prete «Scùndite inṭra llu canišcione ca stae sotta lu jettu, ca ci te vite marìtuma su’ dduluri pe’ ttie!» E llu prete, culinutu, scìu e sse scuse sotta lu jettu inṭra ‘llu canišcione.
E a llu maritu, ca nu’ sse la binchiava te tuzzare: «Maritu miu, pròpriu moi ìi benire? Nu’ mm’eri tittu» forte mo’ cu lla senta lu prete «ca tuttu stanotte ìi butu stare fore?»
«Sine, ma m’àggiu šcerratu lu canišcione pe’ ccramatina mpri­ma: ca àggiu ccujìre le ulìe.»
‘Nsomma lu maritu ṭrasìu, aźàu le cuperte te lu jettu, ṭruvàu lu prete, te lu ncofinàu bonu bonu te mazzate, ne tese na cagge ‘n culu e llu mbarcàu ddha ffore. E ppuru quistu sciu fucendu sse scunde sotta ‘llu ṭraìnu ffazza cumpagnìa a llu primu prete.

Alle ùndici tuzzàu lu terzu prete.
«Ci ete?»
«Iu suntu.»
«L’hai purtati li ṭṭrecentu tucati?»
«Sine, l’àggiu purtati.»
Ntorna lu fice ṭṭrasa e se nferràu li ṭṭrecentu tucati. E nne tisse cu ba sse spòja inṭru ll’addha stanza, e ccu lla spetta susu llu ca­napé. E ttuzzàu lu maritu.
«Ci ete?»
«Marìtuta suntu, Maria, àprime.»
«Uuùh sorta mia, marìtuma ete! Sai cce ffanne?» ne tisse a llu prete «Mìntite ‘sta veste e ‘stu fazzulettu te la nonna mia, ssèttate susu ‘sta séggia e ffanne finta ca sinti ‘na vecchia poereddha ca tice rusari e cca si’ benuta cquai pe’ lla limòsina. Ca ci va ssape gnenzi marìtuma ne ccite!» E llu prete fice comu ne tisse la Maria.
Addhai ca ṭrasìu lu maritu e sse ccorse te ddha vecchia. Ma pe’ llu fattu ca ‘stu prete ia purtatu cchiù ssordi te l’addhi, ‘sta fiata voźe nne risparmia le mazzate.
«E quista ci ete?» ne tisse ṭrasendu a lla mujère.
«Nà! maritu miu, è ‘nna pòera vecchia ca cercava la limòsina: sta mmurìa te fame. Ddha cristiana l’àggiu fatta ṭṭrase e sta nne tice tante recumaterne.»
«Va be’, tanne ‘nu pocu te frise e ffanne cu sse nde vae: ca cce boju ssentu recumaterne!»
E lla vecchia se nde ssìu te casa e šciu ffazza cumpagnìa a ll’ad­dhi ddo’ preti ca stíanu sotta llu ṭraìnu.

E sse fice menźanotte, e ddhai ca tuzzàu lu sacristanu. La Ma­ria ne aprìu, se nferràu li quaranta tucati e nne tisse puru a iddhu bàscia sse spòja susu lu canapé. Acquai ca tuzzàu lu maritu.
«Sai cce ffanne?» ne tisse la Maria a llu sacristanu, ca s’ia misu già culinutu «Cu nnu’ tte canusca marìtuma, vane e ttaccate susu a quiddha scala ca stae a ll’addha càmbara e ffanne finta ca faci lu Crucifissu. E ccusì fice lu sacristanu.
Trasìu lu maritu ‘ntantu e ddisse ‘lla Maria ca ne servìa la scala pe’ lla matina, ca ia šcire spruca ulìe. Ntorna: «Propriu moi, maritu miu!» forte mo’ cu senta lu sacristanu. Nsomma ne aprìu, ma cu lli picca tucati ca ia nduttu lu sacrista­nu ‘sta fiata quistu se mmeritava ‘nu bellu serviziu.
Quandu lu maritu scìu ba ppija la scala, se ddunàu ca era mutu pisante. Nu’ bitìa però, ca era scuru, e sse fice tare na cande­la te la Maria. La dumàu e la aźàu scendu lla minte propriu sotta lu culu te lu sacristanu. Acquai t’ìi ṭruàre, fiju miu… ca quantu cchiùi critava lu sacristanu, tantu cchiùi quiddhu ne mbicinava la candela ‘n culu.
Nsomma puru lu sacristanu scìu ffazza la fine te l’addhi preti sotta ‘llu ṭraìnu.

Allu crai mo’, era tuménica, la Maria voźe bàscia a mmessa a lla chèsia te lu primu prete. Quistu, tuttu nfassatu te capu pe’ lle mazzate ca ia pijatu, quandu se vutàu dica dominuvubiscu, comu vitte la Maria ssettata propriu te nanzi, ne fice cantandu: «E ttie si’ benuta ‘mposta, centu tucati me costa!»
«Bah, è mmeju mme nde vau te ‘sta chèsia,» tisse la Maria «ca ci no quistu sempre mmaleparole me canta.
E šciu a lla chèsia te lu secondu prete. Ntorna quistu quandu la vitte, a llu dominuvubiscu ne fice cantandu:
«E ttie si’ benuta ‘mposta, tocentu tucati me costa!»
«Bah, mancu cquai pozzu venire cchiùi» tisse la Maria. E ppruàu bàscia a lla chèsia te lu terzu prete, a ddhunca nc’era puru lu sacristanu.
Ma puru cquai, quandu lu prete se la vitte ssettata te nanzi, a llu dominuvubiscu ne fice cantandu: «E ttie si’ benuta ‘mposta, ṭṭrecentu tucati me costa!»
Ma nu’ ffice ttiempu cu spiccia, ca lu sacristanu, cu llu campa­nièddhu ‘mmanu, se mise ccantare puru iddhu:
«E mmie puru e mmie puru, quaranta tucati e ‘nna brusciata te culu!»
E ffoe cusì ca la Maria nu’ ppotte scire cchiùi sse vite messa a nnuddha chèsia.

E llu fattu nu’ ffoe cchiùi, mòrsera iddhi e ccampamme nui.

 

TRADUZIONE

Il fatto dei tre preti

C’era una volta in un paese una bella donna di nome Maria. Questa era molto devota e si recava sempre in chiesa. Accadde però che il prete della chiesa prese a guardare la Maria con una certa attenzione, tanto che un bel giorno, finito che ebbe di dir messa, la chiamò in disparte e le disse: «Maria mia, ti darò cento ducati, se mi farai entrare una notte a casa tua: è un sogno poterti trovare sola soletta.»
La Maria, per la vergogna, se ne scappò senza dire una pa­rola. E per il motivo che in paese non nascessero maldicenze, decise di cambiare chiesa. Ma anche qui il prete cominciò a guardare la Maria in un certo modo, e così un bel giorno, fini­to anch’egli di dir messa, la chiamò in disparte e le disse: «Maria mia, ti darò duecento ducati se mi farai entrare una notte a casa tua: è un sogno poterti trovare sola soletta.»
«Che malasorte mi è capitata,» disse la Maria «mo’ neanche a messa posso più andare!»
E alla Maria toccò trovarsi ancora un’altra chiesa. Ma nul­la cambiò, anzi il nuovo prete le promise addirittura trecento ducati, e dietro di lui si fece avanti pure il sacrestano. Che le disse: «Io sono più povero, Maria mia, perciò ti posso dare sola­mente quaranta ducati.»

Adesso però non c’erano altre chiese al paese per la Maria, e questo le fece talmente dispiacere che decise di spiattellare tutto al marito. Costui in un primo momento diede in escan­descenze, bestemmiando Gesucristo, la Vergine e tutti i santi del paradiso, tanto da provocare un doppio dispiacere alla Ma­ria, che era così devota, poi, però, pensò bene di approfittare dell’occasione e fece alla Maria una proposta.
«Sai che hai da fare, moglie mia? Rècati dai preti e dal sacre­stano e fai capire loro che tu ci stai. Quello dei cento ducati, lo farai venire alle nove; quello dei duecento, alle dieci; quello dei trecento, alle undici; il sacrestano a mezzanotte. Li farai ac­comodare in camera, li farai spogliare e dirai loro di aspettare. Che al resto ci penso io.»
E fu così che la Maria andò a mettersi d’accordo con i tre preti e col sacrestano, proprio come aveva disposto suo marito.

Alle nove in punto della sera, sai? bussò alla porta il primo prete.
«Chi è?»
«Sono io, Maria, aprimi.»
«Entra, entra» disse la Maria aprendogli la porta.
«Me li hai portati i cento ducati?»
«Sì, certo che te li ho portati: eccoli, bella mia, bella mia!» fece il prete con una certa impazienza.
«Piano… piano!» raccomandò la Maria «che potrebbero sen­tirci! Intanto vai in camera, spogliati e aspettami sul canapé.»
E il prete andò in camera, si spogliò e si accomodò sul ca­napé aspettando la Maria. Che mo’ quello, figlio mio… non vedeva l’ora no?
A quel punto non vuoi che si sentì di nuovo bussare alla porta?
«Chi è?»
«Io sono, Maria, il marito tuo.»
«Ooòh, sorte mia, è mio marito!» disse la Maria ad alta voce perché il prete la sentisse «Mio marito! sorte mia!»
«E mo’ che ho da fare? che ho da fare?» prese a raccomandar­si il prete, levandosi dal canapé tutto nudo come si trovava.
«Sai che puoi fare, cristiano mio? Vai a nasconderti dietro quei ciocchi di legna ammucchiati sotto il letto, che se mio marito ti sorprende qui… sono dolori per te!» E il prete corse a nascondersi sotto il letto dietro il mucchio di legna.
Intanto il marito insisteva: «Insomma, Maria, vuoi aprirmi sì o no? Devo scardinare la porta devo?»
«No no, vengo subito, marito mio, ti apro, ecco.»
«Ci voleva tanto per aprirmi?»
«Marito mio, come mai sei tornato così presto? Non mi avevi detto che per tutta stanotte avresti avuto da fare in cam­pagna?»
«Sì, ma domattina sul presto mi tocca accendere il forno per il pane e mi occorre una bracciata di legna, quella stipata sotto il letto.»
«Marito mio, ma proprio adesso dovevi tornare?»
«E quando?» rispose adirato il marito.
Quel povero prete intanto, che sentiva tutto, s’era fatto pic­colo piccolo dalla paura. Così il marito ficcò la testa sotto il letto per prendere la legna… e non ti andò a scoprire quel cavolo di prete? Mo’ là ti dovevi trovare, figlio mio!
«Beh? cosa fai là sotto brutto porco a quest’ora a casa mia?» E te lo suonò ben bene di botte, e con un calcio in culo lo fece volare fuori di casa. Il prete, tutto malconcio, andò a ripararsi sotto un carretto nei pressi della casa.

Alle dieci in punto bussò il secondo prete.
«Chi è?»
«Sono io, Maria, aprimi.»
«Li hai portati i duecento ducati?»
«Sì che li ho portati.»
E lo fece entrare, afferrò i duecento ducati e propose anche a lui di andare in camera a spogliarsi e aspettarla sul canapé. E il prete, anche lui con una certa impazienza, corse subito in camera a spogliarsi. Lì che bussò di nuovo il marito.
«Chi è?»
«Sono il marito tuo, Maria, aprimi.»
«Ooòh, sorte mia, è mio marito! Sai cosa puoi fare?» disse al prete «Nasconditi nel canestro grande che si trova sotto il letto, che se ti vede qui mio marito sono dolori per te!» E il prete, senza un vestito addosso, andò a nascondersi nel cane­stro grande.
E al marito che non la smetteva di bussare: «Marito mio, proprio adesso dovevi venire? Non mi avevi detto che saresti stato occupato tutta la notte in campagna?»
«Sì, ma ho dimenticato il canestro grande per domattina, quando sul presto mi toccherà raccogliere le ulive.»
Insomma il marito entrò, ficcò la testa sotto il letto, tirò a sé il canestro grande e vi scovò il prete. E te lo suonò di santa ra­gione. Quindi gli diede un calcio in culo e lo fece volare fuori di casa. E pure questo, così conciato, corse a darsi riparo sotto lo stesso carretto a far compagnia al primo prete.

Alle undici bussò il terzo prete.
«Chi è?»
«Sono io, Maria, aprimi»
«Li hai portati i trecento ducati?»
«Sì che li ho portati.»
Lo fece entrare, s’afferrò i trecento ducati e gli disse di anda­re a spogliarsi sul canapé. E bussò il marito.
«Chi è?»
«Sono il marito tuo, Maria, aprimi.»
«Ooòh sorte mia, è mio marito! Fai come ti dico:» disse al prete «indossa questa veste e copriti il capo con un fazzoletto, siediti e fai finta di essere una povera vecchierella che dice il rosario e che sei venuta qui per l’elemosina. Che, se s’accorge mio marito sono dolori per tutti!» E il prete fece quanto gli raccomandò la Maria.
Lì che fece ingresso il marito e si accorse della vecchia.
«Ma chi è questa?» disse.
«To’! marito mio, è una povera vecchia che cercava l’elemo­sina, stava morendo di fame, le ho dato da mangiare e ora, in compenso, dice il rosario a suffragio dei morti nostri.»
«Va bene, dagli pure un po’ di frise, ma che se ne vada! Che non ho voglia di sentire suffragi!»
Stavolta al terzo prete furono risparmiate le botte, per via che era stato il più generoso quanto a ducati.
E la ‘vecchia’ se ne uscì di casa e andò a fare compagnia agli altri due preti sotto il carretto.

E giunse mezzanotte e bussò il sacrestano. La Maria gli aprì, s’afferrò i quaranta ducati e disse pure a lui di spogliarsi di là sul canapé. Al solito bussò il marito e la Maria questa volta racco­mandò al sacrestano, che era già senza vestiti addosso: «Vai nella stanza accanto, attàccati sulla scala in alto e fai fin­ta di essere un crocefisso: così mio marito non ti riconoscerà.» E così fece il sacrestano.
Entrò il marito e disse alla Maria che l’indomani gli serviva giusto la scala per le ulive da abbacchiare. Di nuovo:
«Marito mio, marito mio, perché sei venuto a quest’ora?»
Ma il marito, per il sacrestano che di ducati ne aveva por­tati pochi, aveva riserbato un trattamento particolare. Quando andò a sollevare la scala alla quale era attaccato il sacrestano, trovò che era troppo pesante. Era quasi buio nella stanza, ci ve­deva poco, perciò si fece portare una candela accesa dalla Maria per vedere il da farsi. E che ti fece? To’! sollevò in aria la candela accesa e avvicinò la fiamma al culo del sacrestano. Qui mo’ ti dovevi trovare, figlio mio, che quanto più urlava il sacrestano, tanto più il marito gli ficcava la fiamma della candela sotto il culo. E anche il sacrestano andò a finire sotto il carretto con gli altri preti.

L’indomani era domenica mo’ e la Maria volle recarsi a mes­sa nella chiesa del primo prete. Costui, tutto fasciato in testa per le botte, voltandosi nel dire messa con le braccia aperte per dire Dominus vobiscum, ti andò a scorgere la Maria sedu­ta proprio in prima fila. Al che recitò invece: «E tu sei venuta apposta, cento ducati mi costa!» «Beh, è meglio andar via da questa chiesa,» disse la Maria «se no questo mi canterà sempre malparole.

E si recò alla chiesa del secondo prete. Ma anche questi al Dominus vobiscum le recitò: «E tu sei venuta apposta, duecento ducati mi costa!»
«Beh, mi tocca andar via!» disse la Maria. E provò a recarsi alla chiesa del terzo prete dove c’era pure il sacrestano. Ma anche qui, quando il prete se la vide seduta in prima fila, nel voltarsi al Dominus vobiscum: «E tu sei venuta apposta, trecento ducati mi costa!» Ma non fece in tempo a finire, che il sacrestano, sbatacchiando il cam­panello in mano, si mise a salmodiare più forte: «E io puru e io puru, quaranta ducati e una bruciata di culu

E fu così che la Maria da quel giorno non potette frequen­tare alcuna chiesa.
E il racconto finisce qui, morirono loro e campammo noi.

4 Commenti a Lu fattu te li ṭṭre ppreti / Racconti salentini

 1. Difficile dire che questo racconto non sia uno ‘schianto’! Rido raramente per una battuta, ma leggendo e rileggendo questa storia di Alfredo, ho riso di gusto dal primo all’ultimo rigo. Scorcio dolce amaro sulla corruzione e l’istinto allo sfruttamento della massa da parte della casta per eccellenza, i religiosi. Il popolo risponde e usa la furbizia spremuta dalla sopravvivenza. Le situazioni si capovolgono, si tingono di grottesco, fanno riflettere, ridere e sorridere… a denti stretti.
  Speriamo che la povera Maria abbia trovato un posto almeno in Paradiso! Lì il corso di recupero messe perdute è istantaneo e magari s’impara qualcosa di più che dietro uno scanno o una cattedra!
  Grazie Alfredo.

 2. mi hai fatto rivivere le sensazioni delle sere di inverno, intorno al braciere, ad ascoltare storie, allora per la maggior parte di noi, incomprensibili.

 3. Questa storia tra il faceto e l’amaro di una consuetudine del comportamento non sempre consono del clero che trovava riscontro nell’eco delle chiacchiere
  popolari, mi riporta al calore presso il camino della casa dei miei nonni mentre risuona il l tono grave della voce del nonno e noi bambini eravamo incantati a sentirlo
  godendo del calore del fuoco che incantava col suo scoppiettio di fiamme .

Lascia un commento

La Fondazione Terra d'Otranto, senza fini di lucro, si è costituita il 4 aprile 2011, ottenendo il riconoscimento ufficiale da parte della Regione Puglia - con relativa iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche, al n° 330 - in data 15 marzo 2012 ai sensi dell'art. 4 del DPR 10 febbraio 2000, n° 361.

C.F. 91024610759
Conto corrente postale 1003008339
IBAN: IT30G0760116000001003008339

Webdesigner: Andrea Greco

www.fondazioneterradotranto.it è un sito web con aggiornamenti periodici, non a scopo di lucro, non rientrante nella categoria di Prodotto Editoriale secondo la Legge n.62 del 7 marzo 2001. Tutti i contenuti appartengono ai relativi proprietari. Qualora voleste richiedere la rimozione di un contenuto a voi appartenente siete pregati di contattarci: fondazionetdo@gmail.com.

Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Gestione contatti e invio di messaggi
MailChimp
Dati Personali: nome cognome, email
Interazione con social network e piattaforme esterne
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo
Servizi di piattaforma e hosting
WordPress.com
Dati Personali: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio
Statistica
Wordpress Stat
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo
Informazioni di contatto
Titolare del Trattamento dei Dati
Marcello Gaballo
Indirizzo email del Titolare: marcellogaballo@gmail.com